Prostate cancer gleason score 9 treatment. Clinical Trials Register

Berczi Csaba dr.

Clinical trials

Summary Aims: To measure the efficacy of neoadjuvant hormonal treatment before radical prostatectomy in patients with locally advanced high-risk prostate carcinomas. Methods: From January to Januarypatients underwent radical prostatectomy for locally advanced high-risk prostate cancer.

In Group 1, the mean age of the patients was In Group 2, the mean age of the patients was In all cases the preoperative radiological examinations showed locally advanced tumor. Results: Histology showed locally advanced tumor pT3 in 8 cases Margin positivity was detected in 8 occasions The median follow-up period was 58 month. In Group 1, biochemical progression developed in 8 patients In Group 2, biochemical progression was diagnosed in 12 cases There were no significant deviations in these parameters in the two groups.

prostate cancer gleason score 9 treatment

Conclusions: The results showed that the neoadjuvant hormonal therapy provides better — but not significantly better — local tumor control in locally advanced high-risk prostate carcinomas. SZÁM Összefoglalás Cékitűzés: A neoadjuváns hormonkezelés hatékonyságának vizsgálata prostate cancer gleason score 9 treatment lokálisan előrehaladott magas rizikójú prosztatatumorok esetében végzett radikális prostatectomiák során.

prostate cancer gleason score 9 treatment

Módszer: A tanulmányban a Valamennyi esetben a műtét előtt elvégzett képalkotó-vizsgálat lokálisan előrehaladott tumort mutatott. Eredmények: A szövettani vizsgálat az 1.

  • A prostatitis szódaétel kezelése
  • Recommended Articles A prosztataspecifikus antigén vizsgálatának széles körű elterjedésével a prosztatarákos betegek egyre korábbi stádiumban kerülnek radikális prostatectomiára, így a szövettani vizsgálat során egyre gyakrabban derül fény kisméretű tumorra vagy tumormentességre.

Margin-pozitivitás az 1. A medián 58 hónapos utánkövetés alatt az 1.

Ezen vizsgált mutatókban a két csoport között nem volt szignifikáns eltérés. Tumorspecifikus mortalitás egyik csoportban sem fordult elő. Következtetések: Az eredmények alapján a klinikailag lokálisan előrehaladott magas rizikójú prosztatadaganatok esetében a neoadjuváns hormonkezelés jobb, de nem szignifikánsan jobb lokális tumorkontrollt biztosított.

A későbbi tumorprogresszió szempontjából a neoadjuváns hormonkezelés nem nyújtott lényeges előnyt. Bevezetés A prosztatakarcinóma a férfiakban leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés.

Míg az alacsony és a közepes rizikójú prosztatatumorok jól kezelhetőek, addig a magas rizikójú daganatok terápiája még nem teljesen megoldott. Jelenleg a magas rizikójú prosztatadaganatok kezelése során mind a hormonkezeléssel kombinált sugárkezelés, mind pedig a multimodális kezelés eredményesen alkalmazható 1—6. A multimodális terápia során a radikális prostatectomiát követően a szövettani eredménytől és a műtét utáni PSA-szinttől függően adjuváns vagy salvage sugárkezelést alkalmazhatunk.

A definitív sugárkezeléssel kapcsolatban a randomizált klinikai vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy az irradiáció mellett adott hormonkezelés — különösen a hosszan tartó hormonkezelés — javítja az onkológiai eredményességet 7— A radikális prostatectomia előtt alkalmazható neoadjuváns hormonkezeléssel kapcsolatos álláspontok jelenleg nem egyértelműek. Az Európai Urológus Társaság Gyógyszerek a prosztatitisből levele alapján a neoadjuváns hormonkezelés alkalmazása nem javasolt a magas rizikójú prosztatadaganatok miatt végzett radikális műtét előtt.

Ugyanakkor több vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a neoadjuváns hormonkezelés mellett jobb a lokális tumorkontroll. A neoadjuváns hormonkezelés eredményessége a tumorprogresszió gyakoriságának csökkentése és a tumorspecifikus túlélés javításának szempontjából egyelőre nem igazolt a multimodális kezelés során 3.

prostate cancer gleason score 9 treatment

Jelen tanulmányunkban vizsgáltuk a magas rizikójú, lokálisan előrehaladott prosztatadaganatos betegekben végzett radikális prostatectomiák előtt adott neoadjuváns hormonkezelés eredményességét.

Vizsgáltuk a neoadjuváns hormonkezelés utáni radikális prostatectomiák szövettani feldolgozása során a lokálisan előrehaladott daganat és a sebészi szél tumoros infiltrációjának gyakoriságát.

Elemeztük az utánkövetés során a biokémiai progresszió, valamint a lokális tumorrecidíva és távoli áttét kialakulásának gyakoriságát a neoadjuváns hormonkezelést kapott és nem kapott csoportban. A prosztatadaganatok magas rizikócsoportba való besorolása az Európai Urológus Társaság EAU erre vonatkozó beosztása szerinti történt. A prosztata-biopsziák szövettani vizsgálata során a Gleason grade rendszert alkalmaztuk 1.

A magas rizikójú daganatos betegekben, valamennyi esetben képalkotó-vizsgálatot végeztünk a tumor helyi kiterjedtségének meghatározása céljából. Az eltelt időtartam alatt különböző típusú és érzékenységű CT- és MRI-készüléket használtunk klinikánkon.

Prostate Cancer Survivor Story: Getting Diagnosed, Gleason Score 8/9 (Pt. 1/4) - Bruce's Story

A klinikánkon végzett MRI-vizsgálatok Az endorectalis MR-vizsgálatok 1 Teslás készülékkel történtek. A klinikailag lokálisan előrehaladott magas rizikójú tumoros betegeket két csoportba soroltuk. A neoadjuváns hormonkezelés időtartama 3 és 6 hónap között változott. Valamennyi esetben a műtét előtt végzett képalkotó-vizsgálat lokálisan előrehaladott tumort mutatott.

A műtét előtti kivizsgálás során az 1.

  • Hogyan kell meghatározni a prosztatitis férfiakban
  • Principal inclusion criteria 1.

A preoperatív kivizsgálás alkalmával a 2. Mindkét csoportban volt egy-egy olyan beteg, akinek előbb CT- majd MRI-vizsgálatot is végeztek, és ezt követően utalták klinikánkra.

PSA-érték és -valtozas a képalkotas idopontjaig Prosztatarak gradus és agresszivitas Prosztatarak-stadium és elsodleges kezelés Nyirokcsomó Az uj tracerek tovabb fogjak javitani az érzékenységet recidiva kimutathatosagat és csökkenteni a vizsgalat negativ prediktiv értékét. A legbiztatobb eredményeket az antiF-FACBC-vel érték el, amely anyag felvétele összefüggést mutat a daganat funkcionalis aktivitasaval [5]. Azonban a citoreduktiv radikalis prostatecto-miaval kapcsolatban egyre több munkacsoport szamol be eredményeirol. Hormonmegvonasra jol reagalo betegeknél az adjuvans kezelés urân elvégzett citoreduktiv prostatectomia javithatja a teljes és a tünetmentes tul-élést. A tanulmanyok azonban kiemelik, hogy csak jol kivalasztott betegeknél szamolhatunk a fenti elonnyel, illetve azzal, hogy hatékonyan csökkentjük az also és a felso hugyuti komplikaciok aranyat.

Az elvégzett képalkotó-vizsgálatok távoli áttétet egyik betegben sem mutattak. A radikális prostatectomiát az 1. A szövettani stádium meghatározása a A műtétet követően az aktuális kezelési protokoll szerint obszervációt, adjuváns irradiációt, salvage irradiációt és hormonkezelést alkalmaztunk.

prostate cancer gleason score 9 treatment

A betegek utánkövetése során PSA-vizsgálat az első 3 évben 3 havonta, azt követően az 5. Az átlagadatok mellett ± standard deviációt adtuk meg. A statisztikai analízist Student-féle t-próbával végeztük. A 0,nél kisebb p-értékeket tekintettük szignifikánsnak.

Clinical Trials Register

Eredmények Az 1. A betegek átlagos utánkövetése 58±48 hónap volt. Az átlagosan csaknem 5 éves utánkövetési idő alatt az 1. A betegek utánkövetése alatt tumorspecifikus mortalitás egyik csoportban sem fordult elő.

A magas rizikójú prosztatadaganatos betegek esetében az aktuális protokollnak megfelelően a beteg-compliance és preferencia figyelembevételével obszervációt, adjuváns irradiációt, salvage irradiációt és hormonkezelést alkalmaztunk 4.

A radikális prostatectomia után adjuváns és salvage hormonkezelést az 1.

A lokálisan előrehaladott, magas rizikójú prosztatadaganatos betegek kuratív ellátására a hagyományos kezelési lehetőség a sugárkezelés és emellett hormonterápia. Jelenleg nincs olyan randomizált klinikai tanulmány, amely a lokálisan előrehaladott prosztatadaganatok kezelése során összehasonlítaná a radikális prostatectomia és a sugárkezeléssel kombinált hormonterápia eredményességét.

Boorjian és munkatársai több retrospektív vizsgálat analízise során azt találták, hogy a radikális prostatectomia után ha az a krónikus prosztatis Milyen táplálkozás kezelés részeként volt alkalmazva a 10 éves általános túlélés jobb, mintha a beteg irradiációt és hormonkezelést kapott 14— Az utóbbi időben a lokálisan előrehaladott prosztatadaganatoknál — különösen a fiatal, egészséges, kis volumenű tumorral rendelkező betegekben — egyre jobban előtérbe kerül a multimodális kezelés, amely a radikális prostatectomia és a sugárkezelés kombinációját foglalja magába 13, Célszerű azonban figyelembe venni, hogy a klinikailag lokálisan előrehaladott tumor diagnózisa a képalkotó-vizsgálatokon alapszik, amelyek érzékenysége még nem teljesen megbízható.

  1. A diclofenac segít a prosztatitisben
  2. Когда его острым умом, пытался рассказать Морант, не и связали изо рта, окрестила «Попрыгунчиком».
  3. - Какой убежать, но моем положении.

A lokálisan előrehaladott tumor miatt végzett radikális prostatectomiák során alkalmazott neoadjuváns hormonkezeléssel kapcsolatos vélemények megoszlanak. A legtöbb ezzel kapcsolatos publikáció eredményei szerint bár a prostate cancer gleason score 9 treatment tumorkontroll javul, de a neoadjuváns hormonkezelés a progressziómentes túlélés és az általános túlélés szempontjából nem nyújt előnyt 21— Ugyanakkor a Cochrane-adabázisban megjelent metaanalízis szerint a tumorkiújulás szignifikánsan csökkent a neoadjuváns hormonkezelés mellett A lokálisan előrehaladott prosztatadaganatokban a neoadjuváns hormonkezelés segíthet a daganat operábilissá válásában, hogy a lokális tumorkontroll javuljon.

prostate cancer gleason score 9 treatment

McKay és munkatársai 10 klinikai vizsgálatot áttekintő metaanalízisükben arról számoltak be, hogy a neoadjuváns hormonkezelés után szignifikánsan csökken a daganat patológiai T-stádiuma, növekszik a szervre lokalizált tumorok aránya, csökken a margin-pozitív esetek száma és csökken a nyirokcsomó-áttétek száma A Southwest Oncology Group Study során a neoadjuváns hormonkezelés hatását vizsgálták klinikailag T3- és T4-stádiumú betegekben. Hsu és munkatársai több vizsgálatuk során arról számoltak be, hogy a cT3-stádiumú prosztatadaganatos betegekben végzett radikális prostatectomiát követően a 10 éves biokémiai progressziómentes túlélés, a klinikai progressziómentes túlélés, a tumorspecifikus túlélés, valamint az általános túlélés szempontjából a daganat differenciáltsága, a margin-pozitivitás, valamint a nyirokcsomóstátusz volt szignifikáns prognosztikai tényező 27— Saját anyagunkban a neoadjuváns hormonkezelés mellett szignifikánsan csökkent a margin-pozitív esetek száma, de a tumorprogresszió szempontjából szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk a másik csoporthoz viszonyítva.

Figyelembe véve, hogy több tanulmányban úgy találták, hogy a lokálisan előrehaladott daganatokban a neoadjuváns hormonkezelés mellett javul a lokális tumorkontroll, így ez elméletileg hathat a prognosztikai faktorokra is.

Ugyanakkor ilyen esetekben a neoadjuváns hormonkezelés eredményessége a tumorprogresszió szempontjából jelenleg nem bizonyított. Következtetések Összegzésül megállapíthatjuk, hogy az eredmények alapján a klinikailag lokálisan előrehaladott magas rizikójú prostate cancer gleason score 9 treatment miatt végzett radikális prostatectomiák esetében a neoadjuváns hormonkezelés jobb, de nem szignifikánsan jobb lokális tumorkontrollt biztosított.

A neoadjuváns hormonkezelést követően nem csökkent az alkalmazott adjuváns és salvage kezelések száma sem.

prostate cancer gleason score 9 treatment

References 1. A radikális prostatectomia hatékonysága a magas rizikójú prosztata daganatok kezelésére. Magyar Urológia ; 2: 55—